Els Àmbits Temàtics

Les aspiracions

 • Una societat centrada en les persones i en la seva autorealització, que fomenta el benestar integral de la societat, promovent l’harmonia de totes les dimensions de la persona i el bé comú.
 • Una societat que promou la construcció d’un paradigma educatiu integral i sistèmic, que impulsa una nova generació de persones conscients del seu ésser i la seva multidimensionalitat, que promou una educació artística per a tothom i impulsa una universitat que ofereix un desenvolupament integral de la persona, amb un pensament lliure i un saber holístic.
 • Una societat que fa de la cultura una veritable eina d’educació, transformació i socialització, que contribueix al desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu, que és un motor de canvi i que ens obre al món.
 • Una societat amb uns mitjans de comunicació guiats per la veracitat i el respecte, que vol una comunicació transparent, honesta i positiva.
 • Una societat que promou l’activitat física i l’esport com a instruments per viure els valors i fomentar el benestar integral de les persones.
 • Un país energèticament autosuficient, lliure de combustibles fòssils i d’emissions contaminants a l’atmosfera, amb una societat guiada per la consciència ecològica que té present les conseqüències de tot el que fem i la nostra interdependència amb la biosfera i la litosfera, i s’esforça per actuar en coherència, tenint sempre present els drets de les generacions futures.
 • Una societat saludable i vital, en la qual vetllar per la salut es considera un dret humà, fonamentat en l’autoconeixement i l’autoresponsabilitat, en una visió global de la persona i en un sistema sanitari integratiu, equitatiu i solidari.
 • Una societat on la ciència ajuda a la formació d’una ciutadania amb esperit crític; que la considera una eina d’educació, transformació i socialització, amb fascinació pel descobriment i avesada a la innovació.
 • Una societat coresponsable, amb una economia orientada al bé comú, estable, dinàmica, ètica i sostenible, que garanteix un diàleg obert des de la igualtat de relacions, d’oportunitats i de mercat. Una societat que avança cap a l’equitat, el benestar integral i la dignitat de totes les persones.
 • Un país amb unes organitzacions (empresarials, del tercer sector i de les administracions públiques) sostenibles, que creen valor econòmic, social i ambiental a través dels seus productes i serveis, centrats en les persones i el bé comú; que creen un entorn social conscient i responsable, per tal de configurar un mercat que demana productes i serveis amb valors; que cooperen entre sectors i comparteixen coneixements. Unes organitzacions amb visió sistèmica i humanista, que integren les dimensions ètica i emocional i el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; que promouen el desenvolupament professional i humà en un entorn conscient i amb sentit de coresponsabilitat.
 • Una societat capaç de mantenir un diàleg obert i integrador, que posa per damunt de tot el bé comú; un diàleg que es construeix des de la igualtat de gènere i de relacions, que reconeix la diversitat, que ajuda a avançar cap a l’equitat i la dignitat de totes les persones que viuen al país, i que assumeix que els drets socials són la base de l’harmonia col·lectiva.
 • Una societat compromesa amb un consum conscient i responsable, que promou un comerç de proximitat i amable que arriba a les persones.
 • Una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i sensible a les necessitats de les persones; en definitiva, més justa, i que prioritza l’acord i la responsabilitat compartida.
 • Una societat justa basada en la responsabilitat personal i col·lectiva i en una seguretat que garanteix l’exercici dels drets fonamentals a totes les persones.
 • Una societat governada amb transparència, amb qualitat democràtica i amb coherència ètica, amb una participació ciutadana efectiva, amb més esperit cívic i una governança més oberta i transparent, amb l’objectiu final d’afavorir el benestar integral de tota la societat.
 • Una societat que fa un seguiment de les principals tendències i demandes actuals i de futur vinculades al Pla de Valors i que prioritza la recerca d’acord amb les necessitats socials i ambientals reals.

 

 

Els àmbits temàtics