Activitat física i Esport

Missió

Promoure l’esport i l’activitat física com a instruments per viure els valors i fomentar el benestar integral de les persones.

Aspiracions

 • Una societat que considera l’esport i l’activitat física en el sentit més ampli possible, més enllà dels esports convencionals i de la competició.
 • Una societat que aspira a millorar la qualitat de l’activitat física i l’esport en tots els àmbits, no solament perquè contribueixen a millorar la salut, sinó perquè són una eina bàsica d’autoconeixement.
 • Una societat que creu en un esport i una activitat física de caràcter universal, en què tothom en pugui gaudir arreu, sigui on sigui.
 • Una societat convençuda del potencial de l’esport i l’activitat física per viure els valors a totes les escales, des de l’individu i la família, fins al país i el planeta.
 • Salut, educació, economia… totes elles es poden alimentar de les virtuts de l’activitat física i l’esport, que poden ajudar a fer millors persones i una societat millor.

Línies estratègiques

 1. Contribuir amb l’esport i l’activitat física a l’educació i la vivència dels valors.
 2. Potenciar la pràctica de l’esport i l’activitat física com a motor economico-ètic lligat al país.
 3. Definir polítiques de promoció de l’esport i l’activitat física com a foment d’una vida saludable.
 4. Promoure l’esport i l’activitat física com a agents d’integració, cohesió i autoestima individual i col·lectiva.
 5. Revaloritzar la dimensió que té l’educació física en l’educació acadèmica.
 6. Garantir l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a totes les persones i els col·lectius socials i a tot el territori.