Missió

Reforçar la cultura científica per tal que tota la societat participi activament de la ciència i els seus valors, ajudant a formar una ciutadania amb esperit crític, amb fascinació pel descobriment i avesada a la innovació i el desenvolupament.

Aspiracions

 • Una societat en què la ciutadania té una forta cultura científica i participa activament de la ciència, avesada a la innovació, el desenvolupament i la tecnologia des de la comprensió i el coneixement.
 • Una societat que es beneficia de l’equilibri just entre l’escepticisme i la fascinació pel descobriment, en què s’ensenya i es difon la ciència d’avantguarda a les escoles, de manera que es desperti la passió i l’entusiasme pel coneixement.
 • Una societat en que la ciència gaudeix del suport dels mitjans massius de comunicació -que contribueixen que el coneixement científic sigui a l’abast de tothom- i que enforteix els vincles entre humanisme i ciència.
 • Una societat on la ciència i els seus valors són una eina integradora de col·lectius tradicionalment marginals i febles.
 • Una societat amb un bon coneixement de la recerca que es fa al país i del seu impacte econòmic.
 • Una societat conscient del valor i que, per evolucionar, aposta per una economia basada en el coneixement, en què hi ha un fort vincle entre política i recerca.

Línies estratègiques

 1. Ensenyar i difondre ciència d’avantguarda a les escoles, i fer palesa la visió dels valors a la ciència.
 2. Treure el debat científic del petit cercle de “consumidors de ciència” habituals, i orientar-lo als mitjans de comunicació de masses per tal de fomentar un esperit crític i documentat a la societat.
 3. Potenciar el diàleg entre humanisme i ciència, entorn dels punts d’interès comú com són la fascinació pels orígens, la relació entre la visió cosmològica i la filosofia moderna, o la reflexió ètica sobre les prioritats i els usos de la tecnologia i el seu servei a la col·lectivitat.
 4. Aconseguir que el valors de la ciència incideixin com a eina de treball en els àmbits de la dona, els infants, la família, els immigrants, les presons, els hospitals, etc.
 5. Potenciar el coneixement públic de la recerca que es fa a Catalunya, tant pel que fa a l’educació del públic com a la potenciació econòmica, i establir ponts entre recerca, societat i sectors econòmics.