Comunicació i Xarxes Socials

Comunicació i Xarxes Socials

Missió

Guanyar una comunicació transparent, veraç, respectuosa i positiva, que fomenti la convivència i el creixement de les persones.

Aspiracions

  • Una comunicació i unes xarxes socials que fomentin la veracitat, la imparcialitat, la transparència, el respecte i la comunicació en positiu en tots els mitjans.
  • Una web social i unes xarxes socials que fomentin la cooperació i enforteixin la democràcia.
  • Una nova comunicació basada en els valors i que faci servir els mitjans de comunicació per difondre idees i projectes adreçats al bé comú.

Línies estratègiques

  1. Facilitar la immersió dels professionals de la comunicació en el nou paradigma.
  2. Fomentar la veracitat i la rellevància dels fets i les dades en els mitjans de comunicació.
  3. Sensibilitzar els actors polítics respecte a una nova comunicació basada en els valors.
  4. Fer pedagogia sobre l’ús i la utilitat de la web social.
  5. Aprofitar les xarxes socials de comunicació per fomentar la cooperació i enfortir la democràcia.