Missió

Avançar cap a una cultura que sigui una eina d’educació, transformació i socialització, que contribueixi al desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu.

Aspiracions

 • Una cultura que és una veritable eina d’educació, transformació i socialització, que contribueix al desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu.
 • Una cultura que és un motor de canvi que fa possible experiències i vivències transformadores i que ens obre al món.
 • Una cultura que reconeix la multidimensionalitat de les persones i que les acompanya en el creixement, i que per tant, també ho fa amb tota la societat.
 • Una cultura que és accessible per a tothom i que forma part del nostre dia a dia.
 • Una cultura transversal que interactua braç a braç amb educació, ciència, economia, salut, medi ambient, mitjans de comunicació…
 • Una cultura que ens connecta al lloc on vivim, a la gent, al paisatge, a les nostres tradicions, a la nostra identitat i al nostre talent, amb una mirada universal.
 • Una cultura que posa en valor experiències i processos a favor de la cocreació i la participació.
 • Una cultura que és un motor econòmic i de potencial creador, que genera tot tipus d’oportunitats en el seu propi sector i al nostre país.
 • Una cultura situada en el centre de les polítiques del govern, com a pal de paller, que és vehicle de la transversalitat i la coresponsabilitat..
 • Una cultura portadora de valors, pau, justícia, salut i benestar.

Línies estratègiques

 1. Prendre consciència del valor de la cultura com a eina de formació i transformació social.
 2. Socialitzar i fer més accessible la cultura.
 3. Promoure la cultura pròpia com a instrument d’identitat personal i col·lectiva, amb una mirada universal.
 4. Impulsar la creació, la cocreació, el talent i la diversitat cultural.
 5. Aproximar la cultura als àmbits de govern.