Missió

Impulsar una economia més estable, dinàmica, ètica i sostenible, centrada en la dignitat i el benestar de les persones i orientada al bé comú.

Aspiracions

 • Un país pròsper que integra tota la població en l’activitat econòmica i facilita la contribució activa de totes les classes socials i d’ambdós gèneres, amb igualtat d’oportunitats reals i universals.
 • Una societat en què totes les persones, sense excepció, tenen un nivell d’ingressos suficient per a la seva autonomia i progrés econòmic.
 • Un estat del benestar sostenible i just que inclou la salut i les pensions i elimina la pobresa i les desigualtats excessives.
 • Un consum responsable i sostenible, tant envers la pròpia família i renda com envers el medi ambient i els recursos naturals.
 • Uns nous indicadors per a l’economia i les empreses que tenen en compte les magnituds no monetàries més importants i amb els quals els polítics i els empresaris prenen decisions correctes per a la felicitat i el benestar generals.
 • Un sistema fiscal amb uns impostos coherents amb els principis, lleugers, equitatius i neutres, que promouen la igualtat i l’estat del benestar i que són pocs, senzills de calcular i de pagar, econòmics de recaptar i difícils de defraudar.
 • Una reforma del marc financer gràcies a la qual la massa monetària a disposició de l’economia real és la justa, promovent la banca ètica i el crèdit mutu.
 • Una economia que estimula les arts, el turisme de qualitat, l’agricultura ecològica, les energies renovables i la relocalització industrial, i que utilitza racionalment els recursos i els recicla.
 • Uns mercats efectius, justos, transparents i sense actors dominants, ja siguin locals, internacionals o per Internet.
 • Una societat que reequilibra la seva demografia i reconeix el valor de dones i homes en l’economia productiva i la reproductiva.

Línies estratègiques

 1. Persones implicades en el projecte comú, autoresponsables, autònomes i benestants.
 2. Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic, equitatiu, eficient i sostenible.
 3. Estructures socials, polítiques i administratives més eficaces, transparents, modèliques i accessibles.