Educació General

Missió

Promoure la construcció d’un paradigma educatiu integral i sistèmic que impulsi una nova generació de persones conscients del seu ésser i de la seva multidimensionalitat, expressada tant en la definició dels seus valors individuals com en el seu compromís social.

Aspiracions

 • Una educació multidimensional, harmònica, constructiva i compromesa.
 • Un coneixement personal que fomenta el desenvolupament autònom, intuïtiu i creatiu, per tendir cap a la saviesa corporal, mental, emocional i espiritual.
 • Una educació que promou la recerca en tots els àmbits de l’ésser i del saber, que desenvolupa els valors i actituds del paradigma emergent, amb una visió del món íntegra i interconnectada.
 • Una educació que posa la persona en el centre de l’ensenyament i l’aprenentatge, amb disciplines arrelades a la realitat, viscudes i aprofundides de manera interdisciplinària.
 • Una educació arrelada en la cultura pròpia, oberta i compromesa amb el món, que promou l’educació plurilingüe.
 • Una educació holística, que integra la dimensió corporal i artística, en les modalitats més adients per desenvolupar tot el potencial dels alumnes.
 • Una educació que potencia talents i destreses en l’ús dels recursos digitals, tot desenvolupant uns hàbits sans i d’ús responsable.
 • Una educació que promou la responsabilitat en la cooperació, construcció i innovació, amb una consciència social que respecta la diferència i ensenya a viure compromès amb l’ètica global.
 • Una educació que potencia el sentit de pertinença i responsabilitat envers el territori propi, el consum ètic, la consciència ecològica i l’admiració i estima per la bellesa i generositat de la Terra.
 • Una educació que coneix i promou les relacions sistèmiques entre tots els agents educatius; que implica les famílies i que col·labora i participa amb totes les entitats i institucions que concerneix.
 • Una educació que promou la recerca en tots els àmbits de l’ésser i del saber, que desenvolupa els valors i actituds del paradigma emergent, amb una visió del món íntegra i interconnectada.

 

Línies estratègiques

 1. Desenvolupar les múltiples dimensions de l’alumne i la seva experiència; potenciant les seves capacitats inherents i el compromís amb la realitat.
 2. Vincular els diferents entorns que conformen la xarxa educativa per a una educació sistèmica, multidimensional i transdisciplinar.
 3. Promoure un aprenentatge competencial amb visió integral i sistèmica (ésser, conèixer, conviure i fer) i que respecti les etapes evolutives.
 4. Formar els alumnes perquè tinguin criteri audiovisual, que aprenguin el llenguatge de les “pantalles sanes” i a fer un ús responsable de totes les eines tecnològiques.
 5. Facilitar l’estructura i l’organització (temps, recursos i espais) per fer possible una educació integral en tots els àmbits.
 6. Desvetllar i practicar els valors amb coherència en totes les àrees d’aprenentatge, comunicació i servei mitjançant les accions de pensar, sentir i fer.