Educació Universitària

Missió

Aconseguir una universitat en la qual la creació i la transmissió del saber responguin eficaçment a les necessitats socials, que aposti per processos formatius que permetin el desenvolupament integral de la persona, en valors, foment del pensament lliure, crític i ètic, en igualtat d’oportunitats i equitat, que estigui compromesa amb la innovació, que tingui reconeixement internacional i respongui a uns alts estàndards.

Aspiracions

 • Desenvolupar una nova relació entre la comunitat social i la comunitat universitària amb uns principis ètics que permetin construir una societat justa i equitativa, orientada al bé comú.
 • Convertir la universitat en una comunitat de vida, espai d’ensenyament, aprenentatge i desenvolupament holístic.
 • Desenvolupar una tasca docent i investigadora que sigui un referent acadèmic i humà, i que transmeti l’afany i la passió per saber i conèixer.
 • Ser espai de construcció de coneixement i de transmissió del saber a partir d’un compromís ètic amb la societat, contribuint a la construcció d’una consciència col·lectiva.
 • Convertir l’educació universitària en una educació integral de l’ésser, amb criteri ètic que permeti el desplegament de persones autònomes i ciutadans responsables.
 • Dissenyar uns estudis universitaris que representin una autèntica forma de vida, científica, cultural i humanística.
 • Pensar una educació universitària centrada en l’estudiant, que permeti acompanyar-lo per tal que desenvolupi el seu potencial personal i professional, amb una implicació social.
 • Valorar i donar visibilitat a tots els agents de l’àmbit universitari, implicant-hi el personal d’administració i serveis.

Línies estratègiques

 1. Desenvolupar una nova relació comunitat social – comunitat universitària.
 2. Democratitzar i humanitzar la política universitària.
 3. Apostar per la formació integral dels estudiants universitaris.
 4. Incentivar la veritable funció del personal docent i investigador universitari com a referent acadèmic i humà.
 5. Potenciar els plans d’estudi universitaris com a guia acadèmica d’aprenentatge professional i personal.
 6. Valorar i visibilitzar el personal d’administració i serveis.