Missió

Anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i sensible a les necessitats de les persones -en definitiva, més justa- i que prioritzi l’acord i la responsabilitat compartida.

Aspiracions

 • Una societat que promou des de l’escola i els àmbits de l’educació no formal un canvi de consciència sobre la vivència del valor de la justícia.
 • Una societat que promou l’assumpció de la responsabilitat individual i col·lectiva de les persones davant el conflicte i que dóna protagonisme a instruments de diàleg, consens, mediació i conciliació.
 • Una societat que fomenta una idea de justícia preventiva i restaurativa, orientada al bé comú i al servei de les necessitats de les persones.
 • Una societat que protegeix els col·lectius més vulnerables, en risc d’exclusió social, i que aposta per la reinserció.
 • Una societat que disposa d’una administració de justícia àgil i eficaç que garanteix la igualtat, que compta amb unes bones lleis i que n’assegura la bona aplicació.
 • Una societat que defineix amb claredat els valors, la missió, els objectius i la cultura de l’administració de justícia, des d’una perspectiva ètica i de servei públic i que incorpori models de gestió que permeten avaluar i millorar-ne el rendiment.
 • Una societat que potencia la formació dels operadors jurídics des d’una perspectiva multidisciplinària i integral.
 • Una societat que promou l’educació emocional i el desenvolupament personal als centres d’atenció a la infància, als centres educatius de justícia juvenil i als centres penitenciaris; que camina vers una cultura cívica en què el valor de la justícia esdevé un compromís de tothom.

Línies estratègiques

 1. Establir nous models de prevenció de la infracció i el conflicte, i desenvolupar polítiques socials de prevenció orientades al bé comú, que promoguin la responsabilitat compartida.
 2. Millorar l’organització per tal de modernitzar i transformar l’Administració de justícia amb la finalitat d’aconseguir un servei més eficaç i de més qualitat.
 3. Definir i aplicar polítiques de gestió del personal de l’àmbit de la justícia que siguin més adequades a les necessitats de l’organització i de les persones.
 4. Treballar per a la humanització, la transparència i la recuperació de la credibilitat i la confiança en la justícia, fomentant una cultura de responsabilitat compartida i promovent vies alternatives en la resolució dels conflictes.