Missió

Promoure la renovació de la dinàmica política exercida per polítics amb vocació, valors i competència, capaços de traslladar a l’acció aquesta renovació amb una participació ciutadana efectiva, un increment de l’esperit cívic i una governança oberta i transparent, amb l’objectiu final d’afavorir el benestar integral dels ciutadans.

Aspiracions

  • Un país que ensenya i difon una manera de fer política centrada en els valors.
  • Un país en què la política es fa per als ciutadans i amb els ciutadans.
  • Un país en què les persones que accedeixen a la política han interioritzat una autèntica vocació de servei, els principis del bon govern i les competències necessàries per dur-lo a terme.
  • Un país en què els partits polítics funcionen amb pluralisme intern i que faciliten la rotació i la renovació.
  • Un país governat amb visió global i transversal amb la finalitat d’assolir el benestar integral dels ciutadans.

Línies estratègiques

  1. Pedagogia política: ensenyar i difondre una manera de fer política centrada en els valors.
  2. Participació ciutadana: fer política per a la ciutadania i amb la ciutadania.
  3. Vocació política: facilitar l’arribada a la política de les persones que tinguin interioritzat ser fidels als principis del bon govern i tinguin les competències necessàries per dur-ho a terme.
  4. Vida dels partits: abandonar la dinàmica endogàmica i facilitar el pluralisme intern, la rotació i la renovació.
  5. Pràctiques de bon govern: exercir la pràctica de la governança amb visió global i transversal, tenint com a finalitat el benestar personal i col·lectiu de manera sostenible i perdurable.