Recerca aplicada

Missió

Crear un espai de treball col·laboratiu de recerca aplicada sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i constructiu de la nostra societat.

Aspiracions

  • Un país que promou el seguiment sistemàtic de les principals tendències i demandes actuals i de futur vinculades al Pla de Valors i que prioritza les recerques d’acord amb necessitats socials i ambientals reals.
  • Un país que incentiva la recerca aplicada amb metodologies que facilitin la comprensió de les tendències constructives de la nostra societat, i que s’orienta a ajudar a resoldre els conflictes emergents i previsibles.
  • Unes organitzacions que usen les recerques realitzades amb metodologies quantitatives per identificar àmbits i variables que requereixen estudis qualitatius per ser degudament coneguts.
  • Uns poders públics que estimulen i acompanyen una política de recerques multidisciplinàries en ciències humanes, socials i ambientals per conèixer el que s’esdevé en un país en ràpida transformació i amb interdependències cada vegada més àmplies i complexes.
  • Unes institucions, centres de recerca, fundacions i altres entitats interessades en les recerques proposades que col·laboren de manera franca, creativa i efectiva.

Línies estratègiques

  1. Promoure el seguiment sistemàtic de les principals tendències i demandes actuals i de futur vinculades al Pla de Valors.
  2. Incentivar la recerca aplicada amb metodologies que facilitin la comprensió de les tendències constructives de la nostra societat.
  3. Aprofitar les recerques realitzades amb metodologies quantitatives per identificar àmbits i variables que requereixen estudis qualitatius.
  4. Promoure la col·laboració efectiva d’institucions, centres de recerca, fundacions i altres entitats interessades en les recerques proposades.