Missió

Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, l’educació i el civisme, oferint la plena garantia en l’exercici dels drets fonamentals de les persones.

Aspiracions

 • Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, l’educació i el civisme.
 • Augmentar la responsabilitat dels poders públics en la prestació del serveis de seguretat i d’emergències.
 • Dissenyar polítiques públiques que afavoreixin la percepció de seguretat.
 • Incrementar la confiança i el prestigi de la policia, per tal que es doni més legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat.
 • Optimitzar els recursos destinats a la seguretat i a les emergències.
 • Millorar la seguretat en el món virtual i conscienciar sobre l’ús responsable dels recursos que ofereix Internet.
 • Desenvolupar polítiques de seguretat per tal de fer possible la plena garantia de l’exercici dels drets fonamentals de totes les persones.
 • Reforçar els vincles comunitaris per tal d’afavorir conductes més responsables i cíviques, respectuoses amb els altres i amb els béns públics, emmarcades en una correcta ponderació entre drets i deures.
 • Potenciar la seguretat dels col·lectius més vulnerables de la societat (dones, infants), i de tots els pobles i ciutats de Catalunya (barris, urbanitzacions, etc.).
 • Conscienciar que la llibertat i la seguretat són dues cares de la mateixa moneda.

Línies estratègiques

 1. Fomentar el sentit cívic i de coresponsabilitat de la ciutadania, vinculant la seguretat amb la llibertat i amb la responsabilitat.
 2. Cercar la millora constant en la direcció, la gestió i la coordinació de la prestació del servei de seguretat i de les emergències.
 3. Dissenyar polítiques públiques que afavoreixen la percepció de seguretat.
 4. Ampliar la confiança i el prestigi social de la policia que donin més legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat.
 5. Millorar la seguretat en el món virtual i conscienciar sobre un ús responsable de tots els recursos que ofereix Internet (xarxes socials, pàgines web, etc.).