Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat

Missió

Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú, des de la coherència ètica entre el que pensem, el que diem i el que fem, tot fomentant la reverència per la vida, actuant amb prudència envers els cicles naturals, i amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures.

Aspiracions

 • Un país lliure de deute ecològic.
 • Un país energèticament autosuficient, lliure de combustibles fòssils i d’emissions contaminants a l’atmosfera.
 • Un país que s’abasteix a si mateix amb aliments sans i saludables.
 • Un país endreçat, amb uns paisatges quotidians lliures de banalitat i mediocritat, que conserven la identitat i reforcen el sentiment de comunitat, la bellesa i la diversitat.
 • Un país amb un hàbitat i una mobilitat segurs, sostenibles i saludables.
 • Un país que té totes les seves aigües pures, lliures de contaminació.
 • Un país amb un consum responsable, que sap viure millor consumint menys.
 • Un país lliure de residus, que assumeix la responsabilitat de gestionar tots els que ha generat fins ara (per més perillosos que siguin).
 • Una societat que s’identifica i estima el seu patrimoni natural, compromesa a conservar-lo íntegre.
 • Una societat que actua sempre pensant en el bé dels seus néts.

Línies estratègiques

 1. Prendre totes les decisions personals i socials amb consciència i responsabilitat ecològica.
 2. Avançar cap a un model energètic descentralitzat i ambientalment sostenible.
 3. Consolidar una nova cultura del l’aigua, ecosistemes hídrics nets i gestionats amb cura.
 4. Progressar cap a l’autosuficiència alimentària de productes bàsics, amb aliments sans, suficients, de proximitat i a l’abast de tothom.
 5. Tendir cap al residu zero, amb una reducció sostinguda de residus i un augment de la seva revalorització.
 6. Aconseguir una mobilitat segura, sana, ambientalment i socialment sostenible.
 7. Assolir un territori amb ecosistemes íntegres, amb usos del sòl equilibrats i paisatges urbans, rurals i naturals de qualitat