“El país creix quan les persones creixen”

Educació General

Promoure un paradigma educatiu que impulsi una nova generació de persones conscients del seu ésser i de la seva multidimensionalitat tant en la definició dels seus valors individuals com en el seu compromís social.

MÉS INFORMACIÓ

Educació Artística

L’art ens fa més humans: experiència artística per viure més plenament

MÉS INFORMACIÓ

Educació Universitària

Aconseguir una universitat que respongui a les necessitats socials, que permeti el desenvolupament integral de la persona, en valors, pensament lliure, crític i ètic, en igualtat d’oportunitats, compromesa amb la innovació i amb reconeixement internacional.

MÉS INFORMACIÓ

Cultura

La força de la cultura per créixer per dins: la bellesa de l’ànima

MÉS INFORMACIÓ

Comunicació i xarxes socials

Guanyar una comunicació transparent, veraç, respectuosa i positiva, que fomenti la convivència i el creixement de les persones.

MÉS INFORMACIÓ

Activitat física i esport

Promoure l’esport i l’activitat física com a instruments per viure els valors i fomentar el benestar integral de les persones.

MÉS INFORMACIÓ

Sostenibilitat, paisatge i hàbitat

Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú, des de la coherència ètica entre el que pensem, el que diem i el que fem, i amb responsabilitat envers la vida, els cicles naturals i les generacions futures.

MÉS INFORMACIÓ

Salut

Promoure un país saludable on vetllar per la salut sigui un dret, fonamentat en una cultura de l’autoconeixement i la responsabilitat pròpia i col·lectiva envers la salut, i en un sistema sanitari integral, equitatiu i solidari centrat en les persones.

MÉS INFORMACIÓ

Ciència

Reforçar la cultura científica per tal que tota la societat participi activament de la ciència i els seus valors, ajudant a formar una ciutadania amb esperit crític, amb fascinació pel descobriment i avesada a la innovació i el desenvolupament.

MÉS INFORMACIÓ

Economia

Impulsar una economia més estable, dinàmica, ètica i sostenible, centrada en la dignitat i el benestar de les persones i orientada al bé comú.

MÉS INFORMACIÓ

Organitzacions

Avançar vers una visió humanista i sistèmica de les organitzacions empresarials, administracions públiques i tercer sector per tal que aportin un valor veritable a la societat a través dels seus productes, serveis i activitats, centrats en les persones i orientats al bé comú.

MÉS INFORMACIÓ

Diàleg social

Plantejar-nos col·lectivament quin model de país volem gràcies a un diàleg obert i integrador que posi per sobre de tot el bé comú, i que ens faci avançar cap a l’equitat i la dignitat de totes les persones que viuen al país.

MÉS INFORMACIÓ

Comerç

Triem el món que consumim

MÉS INFORMACIÓ

Justícia

Anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i sensible a les necessitats de les persones -en definitiva, més justa- i que prioritzi l’acord i la responsabilitat compartida.

MÉS INFORMACIÓ

Seguretat

Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, l’educació i el civisme, oferint la plena garantia en l’exercici dels drets fonamentals de les persones.

MÉS INFORMACIÓ

Política

Promoure la renovació de la dinàmica política exercida per polítics amb vocació, valors i competència, capaços de traslladar a l’acció aquesta renovació amb una participació ciutadana efectiva i una governança oberta i transparent, amb l’objectiu d’afavorir el benestar integral dels ciutadans.

MÉS INFORMACIÓ

Recerca aplicada

Crear un espai de treball col·laboratiu de recerca aplicada sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i constructiu de la nostra societat.

MÉS INFORMACIÓ